Utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand, tilläggsdirektiv (Fi 2018:11)
Finansdepartementet

Utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand, tilläggsdirektiv (Fi 2018:11)

9300

93 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: