Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: