Utredningen om medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd, tilläggsdirektiv
Utrikesdepartementet

Utredningen om medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av utredningsuppdraget och förlängd tid för uppdraget.