Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: