Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utvidgning av och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: