Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02), tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02), tilläggsdirektiv

9300

93 kr (exkl. moms)

Utvidgning av uppdraget och förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: