Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: