Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: