Utredningen om järnvägens organisation, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Utredningen om järnvägens organisation, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Ändring av och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: