Utredningen om järnvägens organisation, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Utredningen om järnvägens organisation, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Precisering av uppdraget att analysera hur järnvägens organisation kan förbättras.
Tryckt upplaga: