Utredningen om inrättande av ett skolforskningsinstitut, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om inrättande av ett skolforskningsinstitut, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Myndighetens namn ska, i enlighet med utredarens förslag, vara Skolforskningsinstitutet. Myndigheten ska lokaliseras i Stockholmsområdet. Lokalisering ska dock inte ske i Stockholms innerstad, om inte utredaren finner att den mest effektiva samlokaliseringen med annan myndighet finns i Stockholms innerstad.
Tryckt upplaga: