Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utredningstiden förlängs och uppdraget utökas med anledning av att EU inom kort förväntas besluta ett direktiv om bekämpande av terrorism.
Produktdetaljer: