Utredningen om genomförande av EU:s direktiv om offentlig upphandling, upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt tilldelning av koncessioner, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

Utredningen om genomförande av EU:s direktiv om offentlig upphandling, upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt tilldelning av koncessioner, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Precisering av och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: