Utredningen om genomförande av EU:s direktiv om offentlig upphandling, upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt tilldelning av koncessioner, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

Utredningen om genomförande av EU:s direktiv om offentlig upphandling, upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt tilldelning av koncessioner, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Precisering av och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: