Utredningen om främjandeförbudet i lotterilagen, tilläggsdirektiv
Finansdepartementet

Utredningen om främjandeförbudet i lotterilagen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd tid för utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: