Utredningen om främjandeförbudet i lotterilagen, tilläggsdirektiv
Finansdepartementet

Utredningen om främjandeförbudet i lotterilagen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd tid för utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: