Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: