Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, tilläggsdirektiv
Finansdepartementet

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, tilläggsdirektiv

(Fi 2018:01)

9300

93 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: