Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning, tilläggsdirektiv

U 2017:10

9300

93 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: