Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen, tilläggsdirektiv
Finansdepartementet

Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen, tilläggsdirektiv

(Fi 2016:06)

9300

93 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: