Utredningen om en stärkt minoritetspolitik, tilläggsdirektiv
Kulturdepartementet

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utvidning av och förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: