Utredningen om en stärkt minoritetspolitik, tilläggsdirektiv
Kulturdepartementet

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidning av och förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: