Utredningen om en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: