Utredningen om en nationell rymdstrategi, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om en nationell rymdstrategi, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd tid för utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: