Utredningen om en modern reglering av godstransporter till sjöss, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Utredningen om en modern reglering av godstransporter till sjöss, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd tid för utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: