Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven, tilläggsdirektiv

(U 2017:07)

9300

93 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: