Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: