Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning, tilläggsdirektiv
Finansdepartementet

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.
Produktdetaljer: