Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.