Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: