Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd tid för utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: