Utredningen om bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås (U 2017:07), tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås (U 2017:07), tilläggsdirektiv

9300

93 kr (exkl. moms)

Utvidgning av utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: