Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering, tilläggsdirektiv
Arbetsmarknadsdepartementet

Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd tid för utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: