Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande, tilläggsdirektiv.
Näringsdepartementet

Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande, tilläggsdirektiv.

8000

80 kr

Förlängd tid för utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: