Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängs utredningstid.
Produktdetaljer: