Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängs utredningstid.
Tryckt upplaga: