Utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: