Utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: