Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering, tilläggsdirektiv
Arbetsmarknadsdepartementet

Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: