Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering, tilläggsdirektiv
Arbetsmarknadsdepartementet

Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: