Utredningen o översyn av etikprövningen, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen o översyn av etikprövningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utvidgning och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: