Utredningen o översyn av etikprövningen, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen o översyn av etikprövningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: