Utredningen nationell samordning för life science, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen nationell samordning för life science, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.