Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: