Utredningen för inrättandet av en jämställdhetsmyndighet, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

Utredningen för inrättandet av en jämställdhetsmyndighet, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Ändring av utredningsuppdraget. Jämställdhetsmyndighetens uppdrag bör omfatta frågor om hedersrelaterat våld och förtryck men det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län bör fortsätta till och med utgången av 2020.Regeringen bedömer att även Jämställdhetsmyndighetens uppdrag bör omfatta frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Detta bör tydligt framgå av instruktionen. I myndighetens uppdrag bör det vidare ingå att synliggöra och motverka de särskilda mekanismer som ligger bakom hedersrelaterat våld och förtryck. Jämställdhetsmyndigheten bör, enligt riksdagen, särskilt inrikta sig på övergripande nationell kunskapsutveckling och strategiska, övergripande frågor så att myndighetens verksamhet och det uppdrag som utförs av Länsstyrelsen i Östergötlands län kan komplettera varandra.Mot denna bakgrund ska utredningen inte överföra det nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck som Länsstyrelsen i Östergötlands län har. Däremot ska utredningen förbereda och genomföra bildandet av en jämställdhetsmyndighet som ska ha ett nationellt ansvar för frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.
Produktdetaljer: