Utredningen avseende överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Utredningen avseende överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket, tilläggsdirektiv

(N 2018:01)

9300

93 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: