.
Utredningar avseende vissa skador och dödsfall. Ds 2017:47
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Straffrätt

Utredningar avseende vissa skador och dödsfall. Ds 2017:47

9500

95 kr (exkl. moms)

Utredningar avseende vissa skador och dödsfall. Ds 2017:47

Utredningar avseende vissa skador och dödsfall. Ds 2017:47

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 138
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824684-9
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Lämnar en rad förslag för att utredningsverksamheten enligt lagen (2007:606) om utredningar avseendevissa dödsfall, förkortad LUD, ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. För att klargöra vad utredningsverksamheten ska leda till tydliggörs att syftet med utredningarna är att ge regeringen underlag för att fatta beslut om åtgärder som har som mål att förebygga att barn far illa eller att kvinnor och män utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående.

Utredningsverksamheten föreslås utökas till att omfatta fler fall än där barn eller vuxna avlidit. Även fall där barn utsatts för grov misshandel ska innefattas i en utredning om brottet begåtts av en närstående eller tidigare närstående. Även försök eller förberedelse till mord, dråp, barnadråp eller grov misshandel, liksom stämpling till mord, dråp eller grov misshandel ska omfattas av en utredning. I fråga om vuxna utökas verksamheten till att även gälla försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp.

I dag bedrivs utredningsverksamheten av Socialstyrelsen (utredningsmyndigheten) och i Ds:n görs ingen annanbedömning i fråga om vem som ska ansvara för utredningarna. Det klargörs dock i en ny bestämmelse att utredningsmyndigheten får anlita experter och sakkunniga för att biträda utredningen.

Köp ett exemplar av Ds:n och ta del av de kompletta förslagen!
Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!