Utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget
Miljö- och energidepartementet

Utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget

9300

93 kr (exkl. moms)

Regeringen tillsätter en särskild utredare att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas för att minska utsläppen.

En särskild utredare ska:
  • analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen med hög klimatprestanda kan främjas för att bidra till övergången till ett fossilfritt energisystem och minskad klimatpåverkan
  • vid behov föreslå hur det eller de styrmedel som är lämpligast för att minska flygets utsläpp genom användning av hållbara biobränslen bör utformas
  • bedöma vilken inblandning av biobränsle som är rimlig att uppnå när styrmedel som utredningen föreslår ska träda i kraft med hänsyn till tillgång och pris på sådana bränslen samt efterfrågan i andra sektorer
  • bedöma förutsättningarna för att öka inblandningen av hållbara biobränslen över tid utifrån samma faktorer.

Tryckt upplaga: