Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser
Finansdepartementet

Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ges i uppdrag att göra en översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade. I uppdraget ingår bl.a. att genomföra och redovisa en behovsanalys avseende dessa resurser, samt med utgångspunkt i denna överväga och vid behov föreslå förändringar i den organisations- och myndighetsstruktur som finns för utvärderingsinsatser, dock inte beträffande Regeringskansliet och kommittéväsendet.
Tryckt upplaga: