Utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer
Miljö- och energidepartementet

Utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska identifiera eventuella hinder som kunder i form av hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter vid energieffektivisering och introduktion av småskalig förnybar elproduktion och lämna förslag till hur dessa hinder kan undanröjas.Utredaren ska bland annat:
  • identifiera åtgärder som på marknadsmässig grund kan stimulera teknikutvecklingen och utvecklingen av nya tjänster inom småskalig elproduktion och energieffektivisering, exempelvis vita certifikat.
  • göra en bred genomgång av befintliga erfarenheter, såväl nationellt som internationellt.
  • belysa eventuella hinder som föreligger för en utökad elektrifiering av transportsektorn.
Produktdetaljer: