Utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer
Miljö- och energidepartementet

Utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska identifiera eventuella hinder som kunder i form av hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter vid energieffektivisering och introduktion av småskalig förnybar elproduktion och lämna förslag till hur dessa hinder kan undanröjas.

Utredaren ska bland annat:
  • identifiera åtgärder som på marknadsmässig grund kan stimulera teknikutvecklingen och utvecklingen av nya tjänster inom småskalig elproduktion och energieffektivisering, exempelvis vita certifikat.
  • göra en bred genomgång av befintliga erfarenheter, såväl nationellt som internationellt.
  • belysa eventuella hinder som föreligger för en utökad elektrifiering av transportsektorn.
Tryckt upplaga: