Utredning om ekonomiska styrmedel för el- och värmproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning
Finansdepartementet

Utredning om ekonomiska styrmedel för el- och värmproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska se över förutsättningarna för avfallsförbränning samt analysera behovet av att inför skatt på förbränning av avfall. Syftet: att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin och regeringens ambition om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.