Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel. Prop. 2017/18:233
Socialdepartementet

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel. Prop. 2017/18:233

14400

144 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår att läkemedel som har förskrivits utanför läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett läkemedel som ingår i förmånerna.Utbytet ska i huvudsak ske enligt samma principer som utbyte av läkemedel som har förskrivits inom förmånerna. Regeringen föreslår också en bestämmelse om utbyte av läkemedel som har förskrivits kostnadsfritt enligt smittskyddslagen. Regeringen föreslår en bestämmelse om att inköps- och försäljningspris som fastställs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska tillämpas även när läkemedlet är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen. Vissa följdändringar föreslås också.