Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner. Prop. 2017/18:176
Justitiedepartementet

Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner. Prop. 2017/18:176

7600

76 kr

Föreslår att Polismyndigheten får utökade möjligheter att genomföra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Arbetsplatsinspektionerna ska begränsas till branscher där Polismyndigheten har bedömt att det finns en särskild risk för sådana anställningar.
Produktdetaljer: