Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner. Prop. 2017/18:176
Justitiedepartementet

Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner. Prop. 2017/18:176

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår att Polismyndigheten får utökade möjligheter att genomföra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Arbetsplatsinspektionerna ska begränsas till branscher där Polismyndigheten har bedömt att det finns en särskild risk för sådana anställningar.
Produktdetaljer: