Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott. Prop. 2018/19:12
Finansdepartementet

Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott. Prop. 2018/19:12

8500

85 kr (exkl. moms)

Föreslår att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska utvidgas så att den även omfattar brott som har en koppling till användandet av falska eller manipulerade handlingar.Bland de brott som föreslås läggas till i den s.k. brottskatalogen i lagen om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ingår olovlig identitetsanvändning, urkundsförfalskning och osant intygande. För att omfattas av lagen ska gärningen avse uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket. Därutöver föreslås att brott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott ska omfattas av Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.
Produktdetaljer: