Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål. Prop. 2016/17:27
Justitiedepartementet

Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål. Prop. 2016/17:27

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår att migrationsdomstolarna får utökade möjligheter att överlämna mål. Förslagen syftar till att förbättra migrationsdomstolarnas förutsättningar att hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå i migrationsmål och övriga mål, även när antalet mål ökar kraftigt.
Tryckt upplaga: