Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. SOU 2018:64
 • Fastighetsfrågor & Samhällsplanering
 • Straffrätt & Rättsväsen

Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. SOU 2018:64

Betänkande från 2017 års fastighetsmäklarutredning (Ju 2017:10)

22000

220 kr (exkl. moms)

Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. SOU 2018:64

Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. SOU 2018:64

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 396
 • Utgiven: 2018
 • Serie: SOU 2018:064
 • ISBN/Best.nr: 978-913824850-8
 • Ämnen: Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Straffrätt & Rättsväsen

Om publikationen

Utredningen föreslår i huvudsak att:
 • en ny fastighetsmäklarlag införs som inte bara ska gälla för enskilda fastighetsmäklare utan också för fastighetsmäklarföretag. Företagen ska även omfattas av penningtvättsregelverket.
 • mäklarföretagen ska registreras och ställas under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. Även företagets ägare och ledning ska omfattas av tillsyn.
 • mäklarföretag ska arbeta för att företagets mäklare uppfyller sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen
 • mäklare som förmedlar hyresrätter med en hyra på 10 000 euro eller mer ska registrera sig som särskilda hyresförmedlare och omfattas av både fastighetsmäklarlagen och penningtvättsreglerna.

Särskild utredare: Ylva Norling Jönsson