Utmärkningssystem på svenskt vatten (System A, kombinerat kardinalt och lateralt system; rött om babord) m.m., ändrade föreskrifter
Sjöfartsverket

Utmärkningssystem på svenskt vatten (System A, kombinerat kardinalt och lateralt system; rött om babord) m.m., ändrade föreskrifter

1800

18 kr (exkl. moms)

Ändring av SJÖFS 1979:14
Tryckt upplaga: